Những bản biển phụ

Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó.
Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó. Biển phụ gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.
Số hiệu biển báo: 501 – Tên biển báo: Phạm vi tác dụng của biển
Chi tiết: Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế.


Số hiệu biển báo: 502 – Tên biển báo: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu.
Chi tiết: Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.


Số hiệu biển báo: 503a – Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết: Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.


Số hiệu biển báo: 503b – Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết: Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (trái và phải) của biển chính hoặc được đặt với biển báo nhắc lại lệnh cấm và hiệu lệnh.


Số hiệu biển báo: 503c – Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết: Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng vuông góc với chiều đi.

Số hiệu biển báo: 503d – Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết: Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.

Số hiệu biển báo: 503e – Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết: Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (xuôi và ngược) của biển báo nhắc lại lệnh cấm dừng và cấm đỗ xe.


Số hiệu biển báo: 503f – Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết: Để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng song song với chiều đi.


Số hiệu biển báo: 504 – Tên biển báo: Làn đường.
Chi tiết: Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển (hay đèn hiệu) báo lệnh cấm – và hiệu lệnh trên làn đường đó.


Số hiệu biển báo: 505 – Tên biển báo: Loại xe.
Chi tiết: Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.

Số hiệu biển báo: 506a – Tên biển báo: Hướng đường ưu tiên.
Chi tiết: Biển được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số 401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.


Số hiệu biển báo: 506b – Tên biển báo: Hướng đường ưu tiên.
Chi tiết: Biển được đặt bên dưới biển số 208 và biển số 122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Số hiệu biển báo: 507 – Tên biển báo: Hướng rẽ
Chi tiết: Biển được sử dụng độc lập để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.


Số hiệu biển báo: 508a – Tên biển báo: Biệu thị thời gian
Chi tiết: Biểu thị thời gian.

Số hiệu biển báo: 509 – Tên biển báo: Chiều cao an toàn.
Chi tiết: Để bổ sung cho biển 239 “Đường cáp điện ở phía trên”, phải đặt biển số 509 “chiều cao an toàn”, biển này chỉ rõ chiều cao an toàn cho các phương tiện đi qua đoạn đường có dây điện bên trên.

Đây là trọn bộ những biển báo phụ người điều khiển gặp khi lái xe trên đường. Người điều khiển phương tiện cần hiểu và chấp hành tốt các biển báo, vạch sơn và luật lệ giao thông.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *